Cloud

O nama

Img

Kalimero 015 školica+produženi boravak

Radimo na razumevanju vašeg deteta

Nakon dugogodidšnjeg iskustva u radu sa decom uzrasta od 4 do 12 godina, oslušnuli smo vaše potrebe. Naša škola se bavi podrškom deci pri učenju. Poštujemo idndividualne vrednosti, potrebe i sklonosti, upravo zato smo razvili dva programa za decu od 4 do 6 godina i 7 do 12 godina.

Kroz niz kreativno osmišljenih aktivnosti, koristeći medije i brojna didaktička sredstva budite siguri da će dete kvalitetno provesti vreme u našoj školi.

Rad u malim grupama nam omogućava direktnu komunikaciju sa detetom i povratnu informaciju. Ovakav rad sigurno daje rezultate i razvija sampouzdanje deteta.

Šta je prednost naše školice

NAŠA DEVIZA JE NEGOVANJE INDIVIDUALNIH POTEBA DETETA.

 • Misija

  • Da deca uče sa osehom • Da škola ne bude briga • Da pravimo samostalne generacije • Da nam svaki dan bude izazov a svaki novi razred lakši

 • Vizija

  • Da naučimo lako da učimo • Da pamtimo brzo i lako • Da vreme provodio kvalitetno • Da bez muke, ipak, ima nauke

 • Filozofija

  • MISLIMO DAKLE RADIMO

Pripremite svoje dete za školu

Osetite razliku

Ono što našim školama daje kvalitet koji osećate od trenutka ulaska su „stubovi“ verovanja koji ih podržavaju. Postoji šest osnovnih uverenja na kojima se sve usredsređuje u našim školama.

 1. Iskustveno učenje

  Pomažemo deci da se povežu sa svojom okolinom na nove načine, kako bi otkrila šta im je značajno u ovom trenutku iu budućnosti.

 2. Zajednica

  Obrazovni uspeh deteta u velikoj meri zavisi od porodice, vaspitača, vršnjaka i relevantnih članova zajednice

 3. Saradnja

  Deljenje novih iskustava i rešavanje problema sa drugima dovodi do većeg osećaja povezanosti - kao i do značajnih iskustava u učenju.

 4. Dokazani modeli

  Obrazovači širom sveta razvili su nekoliko važnih modela učenja. Ljudska veza mora biti ključna komponenta učenja.